SözlükResults for "eylem" Turkish - French Dictionary eylem (Turkish - French Dictionary) :
action