ÂYÂT


Results for "ÂYÂT"

Turkish - Turkish dictionary

AYAT

(Turkish - Turkish dictionary) :
ç. is. Ayetler.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÂYÂT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Âyet. C.) Âyetler. * Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar. * Menziller. Mekânlar.
Islamic Glossary

ÂYÂT-I HIRZ

(Islamic Glossary) :
Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına)kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.Bir köylü, Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) yanına geldi. Kardeşinin ağır hastaolduğunu söyledi. "Hastalığı nedir?" buyurdukta, cin çarpması dedi. "Kardeşini burayagetir" buyurdu. Resûl-i ekrem bâzı âyetleri okuyup, hastaya üfledi. Hemen iyi olup kalktı. Buâyet-i kerîmeler şunlardır:Fâtiha, Bekara sûresi başından dört âyet, (Ve ilâhiküm) 'denbaşlayarak ( Ya'kılûn 'e) kadar, iki defâ 163 ve 164. âyetleri, Âyet-el kürsî ( Hâlidûn 'e) kadar,Bekara sûresi sonundaki (Lillahi) 'den başlayan üç âyet, Âl-i İmrân sûresinin (şehidallahü) ilebaşlayan on sekizinci âyeti, A'râf sûresinin (İnne Rabbeküm) ile başlayan elli dördüncü âyeti,Mü'minûn sûresinin (Fe-teâlellahü) ile başlayan yüz on altıncı âyeti, Cin sûresinin (Ve ennehûteâlâ) ile başlayan üçüncü âyeti, Sâffât sûresinin başından on âyet, Haşr sûresinin sonunda(Hüvallâhü) ile başlayan üç âyet, İhlâs ve Mu'avvizeteyn sûreleridir. Abdest alıp, yedi istigfârve on bir salevât okuyup hastanın sıhhatine niyyet ederek,güneş doğduktan ve ikindinamazından sonra günde iki defâ âyet-i hırzı okuyup hasta üzerine üflemeli, şifâ buluncayakadar (kırk gün kadar) devâm etmelidir. (Abdülazîz Dehlevî)
Ottoman - Turkish Dictionary

ÂYÂT-I KİBRİYÂ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÂYÂT-I KUR'ÂNİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kur'ânın âyetleri.