ÖDENMİŞ SERMAYE


Results for "ÖDENMİŞ SERMAYE"

Dictionary of Economics

ÖDENMİŞ SERMAYE

(Dictionary of Economics) :
Esas sermaye sistemine tâbi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır.