ÖZSERMAYE


Results for "ÖZSERMAYE"

Dictionary of Economics

ÖZSERMAYE

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin varlıkları ile borçları arasındaki farktır. Özsermaye bilançosunun pasifinde yer alıp, ödenmemiş sermaye, dağıtılmamış kârlar ve her türlü yedek akçeden oluşur.