ÖZVARLIK


Results for "ÖZVARLIK"

Dictionary of Economics

ÖZVARLIK

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin sahip olduğu, sermaye olarak ayrılmış fonların tümüne verilen addır. Özsermayeden zararın çıkartılması iel elde edilir.