ÜÇÜNCÜL ARITMA


Results for "ÜÇÜNCÜL ARITMA"

Environmental Glossary

ÜÇÜNCÜL ARITMA

(Environmental Glossary) :
[ Tertiary treatment ] İkincil işlemden sonra gelen atık suyu arıtma işlemi. Bu aşamada, belli amaçlarla kullanmaya elverişli su elde etmek üzere organik kirleticiler, çözünmüş inorganik tuzlar, fosfor ve azot giderilir.