ÜMMÎ


Results for "ÜMMÎ"

Turkish - Turkish dictionary

ÜMMİ

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. Okuyup yazması olmayan.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÜMMİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.) * Anaya mensub olan.(Mefhar-i Âlem (A.S.M.) hiç bir mektebde, medresede ve hiçbir beşerden tahsil görmeden, ümmiliğiyle beraber, evvel, âhir ilimlerle mücehhez olması, Âlem-i İslâma, âlemlere ve dünyaya rahmet olması ve Onun bir misli ve benzeri bulunmaması, en büyük mu'cizelerden ve Hak Peygamber olduğuna dair en mühim delillerdendir.)
Islamic Glossary

ÜMMÎ

(Islamic Glossary) :
Kitab okumamış, yazı yazmamış, kimseden ders görmemiş kimse.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Onlar ki, yanlarında bulunan Tevrât ve İncîl'de ismini yazılı buldukları O ümmî resûletâbi olurlar. O (Resûl) kendilerine iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor... (Resûlüm)de ki: "Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize gelen, Allah'ın peygamberiyim. O Allahki, yer ve göklerin tasarrufu (idâresi) O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, öldürürve diriltir. Onun için hem Allah'a hem de bütün kelimelerine îmân eden o ümmîpeygambere, resûlüne îmân edin ve O peygambere uyun ki, doğru yolu bulasınız. (A'râfsûresi: 157,158)Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, ümmî idi. Mekke'de doğup, büyüyüp bellikimseler arasında yetişip seyâhat etmemiş iken, Tevrât'ta, İncîl'de ve Yunan ve Romadevirlerinde yazılmış kitablarda bulunan bilgilerden, hâdiselerden haber ve rdi. Hicretin altıncısenesinde,Rum, İran ve Habeş hükümdârlarına ve diğer Arap pâdişâhlarına mektuplargönderdi. (İmâm-ı Kastalânî)Muhammed aleyhisselâm ümmî olduğu hâlde, târih, fen, ahlâk, siyâset ve sosyal bilgilerledolu bir kitâb ortaya koydu. Yalnız o kitaba uyarak dünyâya adâlet yaymış olan hükümdârlarınyetişmesine sebeb oldu. Kur'ân-ı kerîm, Muhammed aleyhisselâmın mûci zelerinin enbüyüğüdür. (M. Sıddîk Gümüş)
Turkish - English dictionary

ümmi

(Turkish - English dictionary) :
illiterate.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÜMMİ SİNAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Vefatı Hi: 958, Mi: 1551) Halvetî Tarikatı, Sinaniye kolunun piridir. Bursa'lı olduğu nakledilir. Karaman'lı olduğu hakkında da rivayet vardır. Risale-i Şerife-i İstanbulî Ümmi Sinan adında bir eseri vardır. (R. Aleyh.) (Osmanlı Müellifleri sh: 214)