ÜSTÂD


Results for "ÜSTÂD"

Ottoman - Turkish Dictionary

ÜSTAD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Üstaz) İlim veya san'atta üstün olan kimse. Usta, san'atkâr. Muallim, profesör. Bilgide veya san'atta veya amelde meharetli zât.
Islamic Glossary

ÜSTÂD

(Islamic Glossary) :
Muallim, öğretici, rehber.İnsan, yaratılışta iki taraflıdır. Ona hidâyet, üstünlük tarafını tanıtabilmek ve bunukuvvetlendirmeye çalışmasını sağlamak için muallim, bir üstâd lâzımdır. Bâzı çocuklar,nasîhatla, yumuşak sözle ve mükâfât vererek yola gelir. Bâzısı, sert ve acı sözle ve cezâvererek terbiye kabûl eder. Üstâd mâhir olup, çocuğun yaratılışının nasıl olduğunu anlamalı,ona şefkat ile tatlı veya acı te'sir ederek terbiye etmeli, yâni yetiştirmelidir. Böyle mâhir vemüşfik bir rehber olmadıkça, çocuk ilim ve ahlâk edinemez, yükselemez. Rehber yâni ilim veahlâk sunan zât, çocuğu felâketten kurtarıp, seâdete kavuşturur. (İslâm Ahlâkı)Üstâd mâhir ve müşfik, talebe de zekî ve çalışkan olursa, öğrenilmeyecek mes'ele yoktur.(Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Ottoman - Turkish Dictionary

ÜSTAD-I A'ZAM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
En büyük üstad. Muallimlerin en üstünü ve reisi olan.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÜSTAD-I EZELÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Cenab-ı Hak. Bütün ilim ve bilgilerin, marifetlerin öğreticisi. Alîm-i Mutlak ve Hakîm-i Ezelî.(... Hem maden-i kemalât ve muallim-i ahlâk-ı âliye olan o dellâl-ı vahdaniyet ve saadet kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Üstad-ı Ezelîsinden ders alır, sonra ders verir... M.)
Ottoman - Turkish Dictionary

ÜSTAD-I KÜLL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Herkesin üstadı. Her çeşit ilimde çok ileri bilgisi olan.