İçerik.


Results for "İçerik."

Philosophical Dictionary

İçerik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Muhteva, Fr., al., ing. Implicite). Bir şeyin içinde bulunan... Mantık terimi olarak açık ve seçik söylenen'i dilegetiren belirtik (Os. Skarih, Fr. Explicite; Al., İng. Explicit) karşıtıdır ve bir deyide açıkça söylenmediği halde evarlğı anlaşılabileni dilegetirir. bkz. Biçim ve Öz.