İçgüdü.


Results for "İçgüdü."

Philosophical Dictionary

İçgüdü.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Garize, sevk-i tabiî, Fr. Instinct). Canlıları ortak amaçlara yönelten fizyolojik itki gücü... İçgüdü, psişik değil, fizyolojik bir itkidir. Bir düşünce işi değil, bir beden yapısı işidir. her hayvan türü için başka olan davranış biçimleri, hayvan fizyoloösini biçimlendirip soydan soya geçerek içgüdü haline gelmişlerdir.Örneğin bir tehlike karşısında her hayvan türünün tepkisi başkadır,bu tepkiler o türde soydan soya geçerek içgüdüleşir. ancak bütün canlılarda içgüdünün sağladığı ortak amaç, tehlikeyi savuşturmakta belirir. İçgüdülerde bilincin hiç bir rolü yoktur. İÇgüdüler öğrenilmezler ve deneme yoluyle kazanılmazlar. İçgüdüsel davranışlarla deneme yoluyle elde edilmiş davranışların gelişmeliri birbiriyle ters orantılıdır, öğrenebilen hayvanların içgüdüleri öğrenebildikleri oranda azalır. Bu bakımdan yaydın insanda hemen hiç bir içgüdü yoktur. İnsanın soydan gelen içgüdüsel davranışlarının yerini zekâ ile ilgili plastik (birbirleriyle kaynaşabilen) davranışları almıştır. İnsanın özelleşmiş organları olmadığı gibi özelleşmiş davranışları da yoktur. İnsanın belli bir anda ne türlü davarancağı o anda içinde bulunduğu sosyal, töresel ve anlıksal koşullara bağlıdır. bkz. İçtepi.