İŞGÜCÜ ARZI


Results for "İŞGÜCÜ ARZI"

Dictionary of Economics

İŞGÜCÜ ARZI

(Dictionary of Economics) :
İşgücü arzı, çalışan kişilerin ortaya koydukalrı toplam iş saatini belirten kavramdır.