İHRAÇ EDİLMİŞ SERMAYE


Results for "İHRAÇ EDİLMİŞ SERMAYE"

Dictionary of Economics

İHRAÇ EDİLMİŞ SERMAYE

(Dictionary of Economics) :
İhraç edilmiş sermaye, kayıtlı sermayeyi meydana getiren hisselerin fiilen satılmış kısmından oluşmaktadır.