İHRAM


Results for "İHRAM"

Turkish - Turkish dictionary

İHRAM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Bazı yerlerde bürünülerek (Vücuda sarılarak) kullanılan yünlü örtü. 2. Hacıların Kabe'ye girerken sarındıkları beyaz örtü.
Ottoman - Turkish Dictionary

İHRAM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise. * Yün yaygı. Büyük yün çarşaf. * Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini eda etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak.
Dream Dictionary of Phrase

İHRAM

(Dream Dictionary of Phrase) :
Hac yahut umre maksadıyla ihram giydiğini görmek bekar kimse için evlenmeye, hasta için vefat etmeye, Hac mevsimi dışında eşiyle birlikte ihramlandığını gören kimsenin eşini boşamasana, hac mevsiminde ihramlanmak hacca gitmeye, İhramlı iken, ihram yasakllarından birini işlediğini görmek bir bedel ödemeye, Fasık birinin ihramlı iken ayıp yerinin görünmesi, kendini yasaklardan alıkoyacak şeylerden uzuk tutmasına delalet eder.
Islamic Glossary

İHRÂM

(Islamic Glossary) :
Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz ikiparça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeylerikendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâmelbisesinin belden aşağı sarılan kısmına îzâr, omuzlara atılan kısmına da ridâ denir. Kadınlarihrâm elbisesi giymeyip, mestûre (örtülü) olarak hac ve umre ibâdetini yapar.Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:Hac ayları bilinen, Şevval, Zilka'de ayları ile Zilhicce'den on gündür. İşte kim oaylarda haccı, ihrâma girerek kendine farz yaparsa artık hacda kadına yaklaşmak, günahişlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (hac yâhutâhiret için) azık edinin, muhakkak ki azığın hayırlısı takvâdır ve ey aklı tam olanlar,benden korkun! (Bekara sûresi: 197)İhrâma girerken temizlenmek ve gusül (boy abdesti) almak ve iki rek'at namaz kılmaksünnettir. (M. Zihni Efendi)Hac için, ömre için, ticâret için veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mîkât denilenyerleri, ihrâmsız geçerek, Hareme yâni Mekke-i mükerremeye girmeleri, haramdır (günahtır).Geçenin tekrar mîkâta gelip ihrâma girmesi lâzımdır. İhrâma girm ezse kurban kesmek lâzımolur. (İbn-i Âbidîn)İhrâm giyen kimseye bâzı şeyler yasak olur. Meselâ karadaki av hayvanlarını öldürmesi,dikişli elbise giymesi, bir yerini traş etmesi, cimâ etmesi, kavga ve münâkaşa etmesi, kokusürünmesi, tırnak kesmesi, erkeğin mest ayakkabı giymesi, başını örtmes i, hıtmî çiçeği ile başınıyıkaması, eldiven çorap giymesi, kendiliğinden çıkan ot ve ağaçları koparması v.s. Bunlarıbilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban ve sadaka cezâları lâzım olur. (İbn-iÂbidîn)
Turkish - English dictionary

ihram

(Turkish - English dictionary) :
1. Islam seamless white garment (worn by pilgrims in Mecca). 2. seamless white woolen garment (worn by Bedouins). 3. woolen cloth (used as a covering). dan çıkmak Islam to take off the pilgrim´s garment. a girmek Islam to put on/don the pilgrim´s garment.