İHTİKÂR


Results for "İHTİKÂR"

Turkish - Turkish dictionary

İHTİKAR

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Haksız kazanç edinme, vurgunculuk.
Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİKÂR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak. * Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir. * Vurgunculuk, bozgunculuk. (Bak: Muhtekir)
Islamic Glossary

İHTİKÂR

(Islamic Glossary) :
İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halkasatılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.Bir kimse gıdâ maddelerini kırk gün ihtikâr ederse, Allahü teâlâ ona darılır. O, Allahüteâlâyı saymamış olur. (Hadîs-i şerîf-Zevâcir)Çalışıp kazanan rızıklanmıştır. İhtikâr yapan ise lânetlenmiştir. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ıSeâdet)İhtikâr haram olup, yapan mel'ûndûr. İhtikârın haramlığı müslümanlara zararlı olduğuiçindir. Çünkü gıdâ maddeleri, insanların ve hayvanların yaşayabilmesi için lâzımdır. (İmâm-ıGazâlî)Köylü, tarlasından aldığı gıdâ maddesini istediği zaman satabilir. Acele satması vâcibdeğildir. Fakat acele etmesi sevâbdır. Pahalı olunca satmayı düşünmesi çirkindir. İlâçlarda vegıdâ maddesi dışında herkese lâzım olmayan şeylerde ihtikâr haram de ğildir. (İmâm-ı a'zamEbû Hanîfe)
Turkish - English dictionary

ihtikâr

(Turkish - English dictionary) :
profiteering.
Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİKÂREN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İhtikâr suretiyle, vurgunculukla.