İHTİLAF-I DİN


Results for "İHTİLAF-I DİN"

Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİLAF-I DİN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir.