İHTİYACAT-I ZARURİYE


Results for "İHTİYACAT-I ZARURİYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİYACAT-I ZARURİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Zaruri ihtiyaçlar. (Ev, yeme, içme, yakma, giyinme v.s. gibi)