İHTİYARÎ


Results for "İHTİYARÎ"

Turkish - German Dictionary

ihtiyari

(Turkish - German Dictionary) :
freiwillig .
Turkish - Turkish dictionary

İHTİYARİ

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. İsteğe bağlı, zorunlu olmayan: Durmak ihtiyaridir.
Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİYARÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Mecburi olmayan. İsteğe bağlı. Bir kimsenin isteğine bırakılmış olan.
Turkish - English dictionary

ihtiyari

(Turkish - English dictionary) :
voluntary; facultative; elective, optional; discretionary. durak 1. place where buses stop only at a passenger´s request. 2. rail. whistle-stop, flag stop, flag station.
Islamic Glossary

İhtiyârî Fiiller

(Islamic Glossary) :
İstek ile yapılan işler. (Bkz. İrâde)Ehl-i sünnet âlimleri, insanın yaptığı işte kendi kuvveti de te'sir (etki) ediyor dediler ve bute'sire kesb ismini verdiler. Çünkü elin titremesi ile istekle kaldırılması arasında fark vardır.Titremelere insan kudreti ve kesbi karışmıyor. İhtiyârî fiillere ise karışıyor. (İmâm-ı Rabbânî)Söylemek, yürümek gibi ihtiyârî fiilleri incelemek güçtür. Bu fiilleri insan isterse yapıyor,istemezse yapmıyor. Fakat insanın istemesi için o işi aklın beğenmesi, iyi demesi lâzımdır.Hattâ yapıp yapmamağı bir zaman düşünüp iyi olduğunu bildikten s onra irâde, istek hâsıloluyor ve uzuvlar (organlar) hareket ediyor. Kul irâde edince Allahü teâlâ o fiili yaratıyor.Böylece ihtiyârî fiiller meydana geliyor. (İmâm-ı Gazâlî)