İHTİYAT HAZİNESİ


Results for "İHTİYAT HAZİNESİ"

Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİYAT HAZİNESİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.