İKAB


Results for "İKAB"

Ottoman - Turkish Dictionary

IKAB

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Azap, mihnet.
Ottoman - Turkish Dictionary

İKAB

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Şiddetli azab, eziyet, ceza.
Islamic Glossary

İKÂB

(Islamic Glossary) :
Cezâ, azâb. Günâhın cezâsını vermek.Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:Biliniz ki, muhakkak Allahü teâlânın (haram işleyenler için) ikâbı pek çetindir. Allahüteâlânın, (haramları terk edenlere) mağfireti (bağışlaması bol) ve merhâmeti çoktur. (Mâidesûresi: 98)Mü'min ve kâfir herkes kıyâmette, dünyâda yapmış olduklarının karşılığını görür. Ehl-isünnet (Resûlullah efendimiz ve Eshâbının, arkadaşlarının yolunda) olan mü'minin, dünyâdaiken tövbe etmiş olduğu günâhları affolunup, hayırlarına (iyiliklerine) s evâb verilir. Kâfirlerinve bid'at sâhibi olanların yâni îtikâdı (inancı) bozuk olan mü'minlerin hayırları (iyilikleri) redolunup (geri çevrilip), kötülükleri, günahları için de cezâ görürler. En büyük ve ebedî ikâbküfürden (kâfirlikten, inanmamaktan) dolayı olur. (Kâdızâde, İmâm-ı Birgivî)Melek-ül-mevt, ma'sûm olanların canını aldıktan sonra, o can alınıp, gökler seyrettirilir.Cennet'e götürülürler. Orada yeşil zebercedden bir sahrâ vardır. Ma'sûm oraya geldikte; "Beniburaya neden getirdiniz?" der. Melekler; "Yâ ma'sûm! Kıyâmet yeri vardır. Çok sıcaktır. İşbusahrâda, yetmiş bin rahmet pınarı vardır. Hazret-i Resûl-i ekremin havzının başında durup,nûrdan bardakları görünüz! Atanız ve ananız kıyâmet yerine geldiklerinde, bu bardakları su iledoldurup, onlara verirsiniz ve onları tutup salıvermeyesiniz ki, Cehennem yoluna gitmeyelerazâb ve ikâb görmeyeler" derler. (Kutbuddîn İznikî)Farzı (Allahü teâlânın yapınız diye buyurduğu kesin emirleri) terk eden veyâ haram (Allahüteâlânın kesin olarak yasakladığı şeyleri) işleyen, tövbesiz ölür ve şefâate (Allahü teâlânınsevdiklerinin yardımına), affa kavuşmazsa, ikâb olunur. (Muhammed Es'ad)