İKNAİYYAT-I HİTABİYYE


Results for "İKNAİYYAT-I HİTABİYYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

İKNAİYYAT-I HİTABİYYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.