İKRAR


Results for "İKRAR"

Turkish - Kurdish Dictionary

ikrar

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
mikur.
Turkish - Turkish dictionary

İKRAR

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Kendini ilgilendiren bir gerçeği söyleme.
Ottoman - Turkish Dictionary

İKRAR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak. * Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.
Dream Dictionary of Phrase

İKRAR

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; İtiraf.
Islamic Glossary

İKRÂR

(Islamic Glossary) :
1. Îmânını açıkça, dil ile söylemek.Îmân etmek için kelime-i şehâdeti dil ile ikrar edip, mânâsına kalb ile inanmak lâzımdır.Kelime-i şehâdet ve mânâsı şöyledir: (Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammedenabdühü ve Resûlüh= Yerde ve gökte, Allahü teâlâdan başka ibâdet edilm eye hakkı olan vetapılmaya lâyık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakîki mâbûd ancak Allahü teâlâdır.Muhammed aleyhisselâm adındaki yüce zât, Allahü teâlânın kulu ve Resûlüdür, yânipeygamberidir). (İmâm-ı Gazâlî)Ey oğul! Akşam, sabah Âmentüyü okuyarak îmânını tâzele!Âmentü, îmânın altı şartınıbildirmektedir. Âmentü'nün manâsını da ezberle ve çoluk-çocuğuna da ezberlet! Çünkü, nezaman öleceğiniz belli değildir. Dâimâ kelime-i tevhîd (lâ ilâhe illallâh sözün ü) oku veinanılması lâzım olan altı şeyi iyi öğren, tasdîk (kalb ile inan) ve ikrâr eyle ve onlara da öğret!Bunları bilmeyenlerin îmânı olmaz. (Süleymân bin Cezâ)2. Bir kimsenin kendisiyle alâkalı olup, başkasına âit bulunan bir şeyi haber vermesi, îtirâfetmesi.Süt emmek, mal ikrâr etmek gibi, evlenecek veya evli erkeğin söylemesi ve sözünde ısraretmesi ile veya âdil iki erkeğin ve bir erkekle iki kadının şâhid olması ile belli olur. ( İbn-iNüceym)