İKTİDA


Results for "İKTİDA"

Ottoman - Turkish Dictionary

IKTIDA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Tâbi olma. Uyma.
Ottoman - Turkish Dictionary

İKTİDA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Uymak, tâbi olmak. Birinin hareketini örnek alarak ona benzemeye çalışmak. İttiba etmek.
Islamic Glossary

İKTİDÂ

(Islamic Glossary) :
Tâbi olmak, uymak. Taklid etmek.Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:İşte o peygamberler Allahü teâlânın hidâyet ettiği kimselerdir. Sen de onlara iktidâ et.De ki: "Ben buna (peygamberlik vazîfemin îfâsına) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. OKur'ân-ı kerîm âlemler için öğütten başka bir şey değildir. (En'âm sûresi: 90)Benden sonra, Ebû Bekr'e ve Ömer'e iktidâ ediniz. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî, Hâkim)Benden önce Allahü teâlânın bir ümmete gönderdiği bir peygamber yoktur ki, opeygamberin ümmetinden Havârîleri ve sünnetine tâbi olan, emrine iktidâ eden eshâbı,arkadaşları olmasın. (Hadîs-i şerîf-Müslim)Bizim büyüklerimizin yolunun esâsı ikidir: Birincisi; Resûl-i ekremin sallallahü aleyhi vesellem sünnetine yâni bildirdiği İslâm dîninin îmân ve amel ile ilgili hükümlerine iktidâ, ikincisitâbi olduğu âlim ve velîyi çok sevmek. (İmâm-ı Rabbânî)Kendisinde imâmlık şartları bulunmadığı hâlde imâmlık yapan kimseye iktidâ etmemelidir.(İbn-i Âbidîn)
Ottoman - Turkish Dictionary

İKTİDAB

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bir şeyi kendisi için kesmek. * Henüz öğretilmemiş deveye binmek. * İrticâlen söz söylemek. * Edb: Şâir, kasidesinden teşbihi keserek maksadına, yani medhettiğinin medhine geçmek. Hüsn-i tahallus (yani: Bir şeyin meydana gelmesine hayali ve güzel bir sebeb göstermek ile olan intikal), en uygunu ve en lâtifi olur. Müelliflerin Emmâ ba'dü, "Bundan sonra" kelimesine iktidab demeleri hamdeleden inkitaa binaendir. Edb. S.)
Ottoman - Turkish Dictionary

IKTIDAEN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.