İLA


Results for "İLA"

Ottoman - Turkish Dictionary

İLA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Son, nihâyet, dek, değin,...ye,...ye kadar (mânâlarına gelir, harf-i cerdir.)
Islamic Glossary

ÎLÂ

(Islamic Glossary) :
Kocanın karısına dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek "Sanayaklaşmayacağım" diye yemîn etmesi.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Kadınlarına yaklaşmamaya îlâ edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler (omüddet içinde keffâret yaparak zevcelerine) dönerlerse şüphe yok ki, Allahü teâlâ hakîkatenbağışlayıcı ve çok merhametlidir. (Bekara sûresi: 226)Yemîn eden kimse dört ay içinde hanımına yaklaşmazsa bir talâk-ı bâîn (tam boşanma) ileboşanırlar. Dört aydan az zaman için yemîn ederse îlâ olmaz. Dört ay içinde îlâyı bozarsazevcesi (hanımı) boş olmaz. Yemîn keffâreti verir. (İbn-i Âbidîn)Îlâda söz, açık ve açık olmayan olabildiği gibi, müddet de belirtilmemiş olabilir. Helâlikendisine haram etmek yemîn olup, hanımına; "Sen bana haramsın" yâhut; "Sen bana haramol!" diyen kimse kendisine haram kılmayı kasd etmişse, îlâ etmiş olur. Îl â etmek istememiş isehanımını bâîn (tam boşama) ile boşamış olur. (Mehmed Zihni Efendi)Eğer kocası, karısına; "Ben sana yakınlıkta bulunursam hac etmek yâhut oruç tutmak,sadaka vermek üzerime lâzım olsun" dese îlâ olur. Dört ay içinde karısına yakınlıkta bulunursayemîni bozulur; ne üzerine yemîn etmiş ise o şey lâzım olur ve îlâ düşe r. (Mevkûfâtî)
Turkish - English dictionary

ila

(Turkish - English dictionary) :
from... to ..., between ... and ...: beş ila on kişi between five and ten people.
Ottoman - Turkish Dictionary

İLA'

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sıkıntı ve derde uğramak. * Karısına yaklaşmamak için erkeğin yemin etmesi.
Ottoman - Turkish Dictionary

İLÂ-ÂHİR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sona kadar, diğerleri de böyledir ve başkaları... (manalarına gelir.)