İLAHÎ


Results for "İLAHÎ"

Turkish - German Dictionary

ilahi

(Turkish - German Dictionary) :
e Gebetshymne; göttlich.
Turkish - Kurdish Dictionary

ilahi

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
1.Xwedayî. 2.gulbank, lawij, dêş.
Turkish - Turkish dictionary

İLAHÎ

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Allah sevgisiyle söylenip makamla okunan şiir: Yunus Emre'nin ilahileri.
Ottoman - Turkish Dictionary

İLAHÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah'a dâir. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik. * Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir). * Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler.
Islamic Glossary

İLÂHÎ

(Islamic Glossary) :
1. "Ey Allah'ım" mânâsına hitâb.İlâhî! Dostlarını şöyle kıldın ki onları bilen seni buldu. Seni bulmayan onları bilmedi.(Abdullah-ı Ensârî)İlâhî! Herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyâda ve âhirette sıkıntıda bırakma.Muhtâçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyâda ve âhirette hayırlı, faydalı olan şeyleribize gönder. Dünyâda ve âhirette kimseye muhtâc bırakma. Âmîn. (Muhammed Rebhâmî)Yüzüm dergâhına döndüm ilâhî,Kapından etme red bu pür günâhı (günâhı çok olanı).Ümîdim kesmem hiç senden ilâhî,Ki sensin cümle mahlûkun penâhı (sığınağı).Yüzüm karasına bakma ilâhîCehennem nârında (ateşinde) yakma ilâhî.(Beykozlu Muhammed bin Receb)2. Allahü teâlâ ile alâkalı, O'na âit, O'ndan gelen, O'nun gönderdiği, indirdiği.Tasavvuf, insanlık sıfatlarından çıkarak, melek sıfatları ile bezenmek ve ilâhî ahlâkı huyedinmektir. (S. Abdülhakîm Arvâsî)Allahü teâlânın son ilâhî kitabı Kur'ân-ı kerîmdir. Kur'ân-ı kerîmden Allahü teâlânın murâdettiği mânâyı ve hadîs-i şerîflerden Peygamber efendimizin maksâdını en iyi anlayabilenler,müctehîd denilen büyük İslâm âlimleridir. (Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî