İLM-İ BEYAN


Results for "İLM-İ BEYAN"

Ottoman - Turkish Dictionary

İLM-İ BEYAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Belâgat ilminin, yâni edebiyatın, hakikat, teşbih, istiâre, mecaz, kinaye kısımlarından bahseden ilim dalıdır.
Islamic Glossary

İlm-i Beyân

(Islamic Glossary) :
Belâgât ilminin hakîkat, mecaz, kinâye, teşbîh (benzetme) ve istiâre gibi konularındanbahseden ilim.