İNCE AYAR


Results for "İNCE AYAR"

Dictionary of Economics

İNCE AYAR

(Dictionary of Economics) :
Para ve maliye politikalarının, kısa süreli dalgalanmaları önlemek için üretim, ödemeler dengesi veya enflasyon seviyesinde kullanılmasıdır.
Dictionary of Economics

İNCE AYAR (Fine tuning)

(Dictionary of Economics) :
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Avrupada uygulanan iktisat politikası. Bu ülkelerde hükümetler işsizliğin kıpırdandığını görünce harcamalarını artırıyorlar, fiyatlar biraz yükseliyor ama işsizlik azalıyordu.Eğer fiyatlar fazlaca artarsa bu kez harcamalarını kısıyorlar, böylece enflasyon tehlikesi önleniyordu. Böylece enflasyon ve işsizlik devletin harcamaları kanalıyla birbirlerine karşı kullanılarak ekonominin istikrarının bozulması engelleniyordu. İnce ayar (fine tuning( politikası bunun adıdır.1970lerin baºlarinda iºsizlik görülünce tekrar harcamalar artırıldı, işsizliğin düşmesi bekleniyordu. Ama sonuç bu kez beklendiği gibi olmadı. İşsizlik yerinde sayarken fiyatlar daha da parladı, böylece ortaya çıkan duruma stagflasyon dendi. İnce ayar politikaları gözden düştü. Bir süre işleyen bu politikaların sonradan neden işlemediği konusunda birbirinden farklı birçok teorik açıklama yapılmıştır. Bir kısmına göre başarılı olan zaten ince ayar politikaları değildi, dünya ekonomisinin yaşadığı hızlı canlanma ve bu politikaların başarılı imiş gibi görünmesine neden olmuştur.