İSTİĞFAR


Results for "İSTİĞFAR"

Turkish - Turkish dictionary

İSTİĞFAR

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Allah'tan bağış dileme.
Ottoman - Turkish Dictionary

İSTİĞFAR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.(Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennem'in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhiyle Cehennem'in ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe Cehennem'in inkârına cesaret veriyor. L.)(Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki, nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksiratdan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz te'vil ile te'vil ettirir. $ sırriyle: Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Alişan, $ dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir. Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva müstahak olur. L.)
Dream Dictionary of Phrase

İSTİĞFAR

(Dream Dictionary of Phrase) :
Allah'tan günahlarının bağışlanmasını istemek rızık bolluğuna, uzun ömre, belaları def etmeye, 'Estağfirullah' demek günahların affına, evlad ve mala, Cennet ve Cemalullah'a ulaşmaya, Herkes tövbe ve istiğfar getirirken sustuğunu görmek ikiyüzlülüğe, Nammaz sonu kıbleye karşı istiğfar getirmek duanın kabul olmasına, Bir kimseye 'tövbe et, istiğfar getir' denmesi, onun günah işlemesine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tövbe.)
Islamic Glossary

İSTİĞFÂR

(Islamic Glossary) :
Mağfiret (bağışlanmak) istemek. Allahü teâlâdan kusurlarının ve günâhlarının affedilmesinibağışlanmasını dilemek. Tövbe etmek.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruluyor ki:Biri günah işler veya kendine zulm eder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfârdabulunursa, Allahü teâlâyı çok merhametli, afv ve mağfiret edici bulur. (Nisâ sûresi: 109)Günâh işlemiş kimse, abdest alır, iki rek'at namaz kılar, sonra istiğfâr ederse günâhıaffolur. ( Hadîs-i şerîf-Kurret-ül-Ayneyn)İstiğfâr, belâ ve sıkıntıların giderilmesi için faydalıdır ve denenmiştir. (Muhammed Ma'sûm)İstiğfâr, insanı her murâda (arzuya), âfiyete kavuşturur. (Hâdimî)Üç kimse şeytanın ve askerinin şerrinden korunmuştur. Onlar da, gece gündüz çok zikredenler, Allahü teâlâyı ananlar, seherlerde (sabah namazı vakti girmeden önce) kalkıp istiğfâredenler ve Allahü teâlânın korkusundan ağlayanlardır. (Dârendeli Hilmi Efendi)Sıkıntısı olan kimse çok istiğfâr okusun. (Hazret-i Ömer)
Turkish - English dictionary

istiğfar

(Turkish - English dictionary) :
praying to God for forgiveness. etmek to ask God for forgiveness.