İTİBARÎ


Results for "İTİBARÎ"

Turkish - Turkish dictionary

İTİBARÎ

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Öyle sayılan.
Turkish - English dictionary

itibari

(Turkish - English dictionary) :
com. 1. conventional. 2. nominal. kıymet nominal value.
Dictionary of Economics

İTİBARİ DEĞER

(Dictionary of Economics) :
Menkul değerlerin üzerinde yazılı olan değer. Nominal değer de denir. itibari değer ihraç değerinden farklı olabilir.
Dictionary of Economics

İTİBARİ DEĞER

(Dictionary of Economics) :
İtibari değer, menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerdir. Nominal değer olarakta kullanılmaktadır. Bu değer, ihraç değerinin altında veya üzerinde olabilir.
Sociological Dictionary

İTİBARİLİK [İng. Relativism]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyal bilimlerde konulara itibrî yaklaşmak medodik bir ihtiyaçtır. Kolay ve basit genellemelere gitmek, bizi yanlışlara sürükleyebilir. Konuları, yere zamana ve ele alınan ülkelerin özel şartlarına göre itibarî (relatif, izafî) değerlendirmelere gitmek bizi yanılmalardan uzaklaştırır. (Erkal, M.E., 1993)Ancak, bu alanda aşırı gitmek, genel bazı kurallara, ortak bazı prensiplere varmamızı da engeller. Bu durumda itibarilik bizi özel konumu ve önemi olan kunuları daha da özelleştirerek aşırı özelci (particularist) bir yanlışa da sürükleyebilir. (Haralambos, M., 1985)Bu hataya düşmemek şartıyla itibarî değerlendirmeler ilmî bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Tümdengelimci ve kolay genelleyici yaklaşımlar bir bakıma sosyal gerçekten bizi uzaklaştırabilir.Batıda var diye kapitalistleşme sürecine girememiş Osmanlı da peşin hükümle "feodalite" arayışı, Batı tipi bir teokratik yapının Osmanlıda da bulunduğunu ileri sürmek, milliyetçilik hareketlerini sadece 1789 Fransız İhtilâline bağlamak, şehirleşme denice sadece Batı örneğini hesaba katmak, ülkemizde teröre etnik kimlik aramak konulara itibarî bakamamanın sonucudur.