İTHALAT KARTELLERİ


Results for "İTHALAT KARTELLERİ"

Dictionary of Economics

İTHALAT KARTELLERİ

(Dictionary of Economics) :
İthalat kartelleri, ithalatçılar tarafından fiyatların denetlenmesi için kurulmuş olan birleşmelerdir. İthalatçılar bu yöntemle, fiyatları ve kârlılıklarını saptamaya çalışırlar.