İTHALAT KOTALARI


Results for "İTHALAT KOTALARI"

Dictionary of Economics

İTHALAT KOTALARI

(Dictionary of Economics) :
Hükümetlerin ithal edilecek mal hacminin fiziki miktar veya değer olarak sınırlandırmalarına kota adı verilir. Kotalar, belirli sürelere göre düzenlenirler. Örneğin, bir yıl veya latı ay içinde ithal edilecek yabancı otomobillerin sayısının bir adet, veya değerini bir milyon dolar olarak belilemek gibi. İthalatı kotaya bağlı mallardan, ayrıca normal Gümrük Vergisi de alınabilir.İthalata getirilen sınırlama belirli bir ülkeye veya kişiye yönelik değilse, bu tür kotalara global kota ismi verilir. İthalat kotaları, ithal edilen malların miktarını her an bilebilmek amacıyla belirli bir lisansa göre uygulanır. Bu uygulamada ithalatçılara ithal yapabilmelerine olanak veren özel izin belgeleri sağlanır; onlar da ithalatlarını bu izinle gerçekleştirirler. Böylece yapılan ithalat devletçe kolaylıkla denetlenmiş olur. Bu şekilde lisansa bağlı kotalara da tahsisli kotalar adı verilir.
Dictionary of Economics

İTHALAT KOTALARI

(Dictionary of Economics) :
İthalat kotaları yapılacak ithalatın devlet tarafından alınan önlemler ile sınırlandırılmaya çalışılmasıdır. Eğer bu sınırlandırma, bir kişi veya ülkeye yönelik değilse global kota'dır.