İlişkinlik.


Results for "İlişkinlik."

Philosophical Dictionary

İlişkinlik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. İzâfiyyet, Fr. Relativite, Al. Relativitaet, İng. Relativity, İt. Relatevita). İlişkin olanın niteliği...Bagıntılılık, bağıllık ve görelilik deyimleriyle anlamdaştır. bkz. İlişki, İlişkin, ilişkincilik, ilişkin Hakikat, İlişkinlik Kuramı.