İn Abstrakto.


Results for "İn Abstrakto."

Philosophical Dictionary

İn Abstrakto.

(Philosophical Dictionary) :
(La, In abstracto). Soyut olarak... İn abstrakto, felsefe dilinde her hangi bir olgunun soyut olarak dilegetirildiğini belirtmek için kullanılan Latince bir deyimdir. Örneğin Platon'a göre iyilik in abstrakto bir düşünce varlığıdır.