İnsanbilgicilik.


Results for "İnsanbilgicilik."

Philosophical Dictionary

İnsanbilgicilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Fr. Anthroposophie). İnsan doğasının gizemsel bilgilerle kavranabileceği görüşü... Alman düşünürü Rudolph Steiner (1861-1920) tarafından 1910 yılında ileri sürülmüştür. Teosofi ve gizlicilik karışımı gizemsel idealist bir anlayıştır. bkz. Teosofi, Gizlicilik.