İyon


Results for "İyon"

Turkish - Turkish dictionary

İYON

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Pozitif veya negatif elektrik yüklü atom veya kökler.
Chemical Dictionary,

İyon

(Chemical Dictionary,) :
elektriksel yük taşıyan atom ya da atom grupları. İyonlaşma. Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan elektronunun koparılması işlemine denir.
Meteorological Glossary

İYON

(Meteorological Glossary) :
(ION) [i]Normal elektriksel nötr durumundan daha fazla veya daha az sayıda elektrona sahip atom veya molekül. Faraday tarafından elektrik yüklü atom veya elektrona verilen isim. Havada daima bir veya daha fazla elektron kazanan veya kaybeden moleküller vardır. Eğer bir tabaka iyon içeriyorsa iyonize olmuş denir. Bu durumda da bu tabaka elektrik iletkenliğine sahiptir. İyonlar daha çok havadaki radyoaktif materyalden oluşur ve kozmik radyasyon aracılığıyla atmosferin alt tabakalarına taşınır. Atmosferdeki su damlalarının parçalanması, rüzgarla savrulan kar ve tozların sürtünmesi atmosferin iyonize olmasında önemli yer tutar. Kozmik ışınlar, deniz seviyesinden yukarı seviyelere çıkıldıkça daha da fazla önem taşıyan bir iyonize kaynağı durumuna geçerler. Güneşin ultraviyole radyasyonu ve X ışınları, atmosferin 50 km'den yukarısının yoğun şekilde iyonize olmasını sağlayan başlıca etkenlerdendir. İyon oluşum işleminde, yüksüz haldeki atom veya molekülden bir elektron atılır, atılan elektron pozitif bir yük kazanır ve diğer negatif yüklü bir yüksüz atom veya molekülle birleşerek bir iyon çifti oluşturur. Oldukça hareketli olan bu çift diğerleriyle birleşir büyür ve tekrar yüksüz hale gelir ve bu süreç devam eder.
Turkish - English dictionary

iyon

(Turkish - English dictionary) :
phys., chem. ion.
Environmental Glossary

İYON DEĞİŞMESİ

(Environmental Glossary) :
[ Ion exchange ] Sıvı atık arıtımında kullanılan, sert suyu yeniden kullanmak için uygulanan yumuşatma işlemi. Bu işlemde sıvıdaki istenmeyen iyonlar sıvının içinden geçirildiği reçinedeki zararsız iyonlarla yer değiştirir.