ŞEHİD


Results for "ŞEHİD"

Kurdish - Turkish dictionary

şehîd

(Kurdish - Turkish dictionary) :
şehit.
Ottoman - Turkish Dictionary

ŞEHİD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Şâhid olan. * Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut âlem-i mülk ve melekûtu müşahede eylediği için "Şehid" denmiştir.) * Şâhidin mübalâğası. * Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi. * İlminden asla birşey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan Allah (C.C.). (Bak: Meratib-i hayat)
Dream Dictionary of Phrase

ŞEHİD

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bir şehidi hayatta yaşıyor görmek, onun bıraktığı ilim ve yolun yaşadığına yahut Allah'a yakın olmaya; Şehid olduğunu görmek, bu makamı hak ettirecek amelleri işlemeye güç yetirmeye delalet eder.
Islamic Glossary

ŞEHÎD (Eş-Şehîd)

(Islamic Glossary) :
1. Allah yolunda harb ederken, Allahü teâlânın ism-i şerîfini yüceltmeye (İslâmı yaymaya)çalışırken veya düşman saldırdığında vatan, din ve milletini, ırz ve nâmûsunu müdâfâ ederkenölen müslüman.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Kendilerine her zamanrızk verilir. Onlarda azâb olunmak korkusu yoktur. Nîmetlerden mahrûm kalmaküzüntüsü de yoktur. (Âl-i İmrân sûresi: 170)Allah yolunda öldürülüp şehîd olanlar, kıyâmet gününde, yaralarının kanı akarakgelirler. Rengi kan ve kokusu misk kokusu gibi olur. Huzûr-i Mevlâ'da haşr oluncayakadar, bu hâl üzere bulunurlar. (Hadîs-i şerîf-Dürre-tül-Fâhire)Cennet'te ağlayan bir adam bulunur. Ona niçin ağlıyorsun denir. O şöyle cevap verir: "BenAllahü teâlâ yolunda öldürüldüm. Şehîdlik o kadar güzel ki, tekrar dünyâya döndürülüp, üçdefâ daha şehîd olmayı arzû ediyorum. Fakat daha fazla şehîd olamadığı m için ağlıyorum."(Ka'b-ül Ahbâr)Şehîdin, kul haklarından başka bütün günâhları affolur. Kul haklarını da, Allahü teâlâkıyâmette helâllaştıracaktır. Cihâdda ve hac yolunda ve sınır boylarında nöbette ölenlere,kıyâmete kadar bu ibâdetlerin sevâbı devamlı verilir. Bedenleri çürümez. Her biri kıyâmetteyetmiş kişiye şefâat eder (İbn-i Âbidîn, Seyfeddîn Fârûkî)Bütün müslümanlar, kalben ve severek şehidliği arzu etmeye memurdur. Şehîd olmayıistememek münâfıklıktır. (Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî)2. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün mahlûkâtın(yaratılmışların) açık ve gizli şeylerini bilen, kıyâmet gününde leh ve aleyhlerinde olan amellereşâhidlik eden.Evden kaçan çocuk üzerine eş-Şehîd ism-i şerîfi söylenirse, hâli düzelir, hak yola döner.Ana-baba, isyankâr evlâdının alnından tutar ve Allahü teâlânın eş-Şehîd ism-i şerîfiniokursa, o çocuk Allahü teâlânın izniyle itâatkâr olur. (Yûsuf Nebhânî)
Islamic Glossary

Şehîd-i Âhiret

(Islamic Glossary) :
Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ileöldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemenölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen.Âhiret şehîdi.Şehîd-i âhiret, dünyâda yıkanır ve kefenlenirler. Boğularak, yanarak, garîb, kimsesiz olarak,duvar, enkaz altında kalarak ölenler, ishalden, tâûndan, sârî (bulaşıcı) hastalıklardan,lohusalıkta, sar'a hastalığında, Cumâ gecesinde ve gününde, din bil gilerini öğrenmekte,öğretmekte ve yaymakta iken ölenler ve âşık olup, aşkını, iffetini, nâmusunu saklarken ölenler,zulüm ve hapis olunup ölenler, Allah rızâsı için müezzinlik yaparken, dîne uygun ticâretyaparken, helâl kazanıp çoluk çocuğuna din bilgisi öğretmek ve ibâdet yapmaları içinçalışanlar, ölünce şehîd-i âhiret olurlar. (İbn-i Âbidîn)Şehîd-i âhiret olan kimselerin cesedi dağılmaz ve çürümez. Cesedlerin çürümesinde iki âmilvardır. Birincisi, toprağın kendisiyle olan cisimleri temasla kendisine benzetmesi, toprağaçevirmesi. İkincisi, vücudda meydana gelen mikropların cesedi yiyer ek yok etmesi. Şehîd-iâhiret olan kimsenin vücûduna, cesedine toprak nüfûz edip, çürütemediği gibi, cesedin yokolmasına sebeb olan mikroplar da cesede musallat olup yiyemezler. Bu sûretle ceset de aslîhâlini muhâfaza eder. Peygamberler kabirlerinde diridirler. Hayatlarında olduğu gibi, bedenleriher türlü değişiklikten korunmuştur. (S. Abdülhakîm-i Arvâsî)