ŞERİF


Results for "ŞERİF"

Turkish - German Dictionary

şerif

(Turkish - German Dictionary) :
r Sheriff.
Turkish - Turkish dictionary

ŞERİF

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. Şerefli, kutsal, mübarek.
Dream Dictionary of Phrase

ŞERİF

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; Nakibü'l Eşraf.
Islamic Glossary

ŞERÎF

(Islamic Glossary) :
Şerefli. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kızı hazret-i Fâtımâ'nınoğullarından hazret-i Hasen'in neslinden (soyundan) gelenler.Hazret-i Fâtımâ ile kıyâmete kadar olan çocukları Ehl-i beyttirler. Bunları sevmek kalb,beden ve mal ile yardım, hürmet etmek; îmân ile ölmeye sebeb olur. Sûriye'nin Hama şehrindehazret-i Hüseyn'in soyundan gelen seyyidler için mahkeme vardı. Mısır 'daki Abbâsî halîfesizamânında hazret-i Hasen'in evlâdına şerîf ismi verilerek beyaz sarık sarmaları, hazret-iHüseyn'in evlâdına seyyid ismi verilerek yeşil sarık sarmaları uygun görüldü. Bu mübâreksülâleden doğan çocuklar iki şâhid ile hâkim huzûrunda kayd ve tescîl edilirdi. Bumahkemeleri, Tanzîmât Fermânını yayınlayarak, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan,İngilizlerin sâdık dostu Mustafa Reşîd Paşa kaldırdı. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)Beyt-ül-mâlden (devlet hazînesinden) hakkı olan fakirler, zekât me'murları, âlimler,muallimler, vâizler, din dersi öğrenen talebeler, borçlular, Ehl-i beyt-i nebevî yâni seyyidler veşerîfler, askerler, beyt-ül-mâl parası ellerine geçerse, hakları k adar almaları câizdir. (İbn-iÂbidîn)
Turkish - English dictionary

şerif

(Turkish - English dictionary) :
1. sacred. 2. (someone) who is a descendant of the Prophet Muhammad.