AÇIK SİSTEM


Results for "AÇIK SİSTEM"

Meteorological Glossary

AÇIK SİSTEM

(Meteorological Glossary) :
(OPEN SYSTEM) [i]Termodinamikte, çevresi ile alışverişi olan sistemler için kullanılan bir terim. Örneğin, bir açık sistem olarak yağış bulutu, yağışa geçene kadar çevresiyle hem ısı, hem de nem alışverişi yapar.