AŞR


Results for "AŞR"

Ottoman - Turkish Dictionary

ASR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Asır) Bir devrelik zaman. * İkindi vakti. * Zamanın bir cüz'ü. * Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet. * Yüz yıl. * Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet. * İnsanın ortalama yaşayış zamanı. * Gece ve gündüzden her biri. * Birisinin aşireti. * Men'etmek. * Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkmak.
Ottoman - Turkish Dictionary

AŞR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Aşir) On. * On adetten birisini almak. On etmek. * Kur'ân-ı Kerim'den on âyet mikdarı kısım.
Islamic Glossary

ASR (Asır)

(Islamic Glossary) :
1. Zaman, devir, yüz yıllık zaman.Hadîs-i şerîflerde buyruldu ki:Zamanların en hayırlısı benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdansonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın müslümanlarıdır.Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şâhid olmaları istenmediği hâlde, yalancı şâhidlikyapılır. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)Benden sonra her asırda bir âlim çıkar, dînimi kuvvetlendirir. (Hadîs-i şerîf-EbûDâvûd)2. İkindi vakti.
Islamic Glossary

AŞR (Aşır)

(Islamic Glossary) :
On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ıkerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm.
Islamic Glossary

Asr Sûresi

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin yüz üçüncü sûresi.Asr sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Üç âyettir. Sûrede insanların zarardaoldukları, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacakları haber veriliyor. (Taberî, İbn-i Abbâs)Asr sûresinde meâlen buyruldu ki:Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici dünyâ isteklerine kavuşmakiçin harcadığından) büyük bir (zarar ve) ziyândadır. Ancak îmân edenlerle, sâlih (iyi işler)amel yapanlar, birbirlerine hakkı, (inanılması ve yapılması lâzım olan şeyleri ve ibâdetleriyapmak, günâhlardan sakınmak husûsunda) sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar zararda veziyânda değildirler) . (Âyet: 1-3)Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiyeedenlerden olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te'vîl)Kur'ân-ı kerîmde başka hiç bir sûre nâzil olmasaydı, inmeseydi şu pek kısa olan Asr sûresibile, insanların dünyâ ve âhiret seâdetlerini te'mine yeterdi. Bu sûre, Kur'ân-ı kerîmin bütünilimlerini içine alır. (İmâm-ı Şâfiî)