AÇIK BOŞALTIM


Results for "AÇIK BOŞALTIM"

Environmental Glossary

AÇIK BOŞALTIM

(Environmental Glossary) :
[ Outfall ] İşlem görmüş ya da görmemiş atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya alıcı ortama ileten taşıyıcı ya da boru hattı.