AÇIK CİRO


Results for "AÇIK CİRO"

Dictionary of Economics

AÇIK CİRO

(Dictionary of Economics) :
Tahsil edilecek kişi adı yazılmaksızın yalnızca sırtı imzalanarak çeklerin ve diğer ticari senetlerin devredilmesidir. Açık ciro edilmiş çekler ve diğer ticari senetler hamiline ödenir.(Ayrıca bk. Çek, Ciro)