AÇIK UÇLU SORU [İng. Open-ended Question]:


Results for "AÇIK UÇLU SORU [İng. Open-ended Question]:"

Sociological Dictionary

AÇIK UÇLU SORU [İng. Open-ended Question]:

(Sociological Dictionary) :
Önceden cevabı tahmin edilemeyen, değişik cevap alma ihtimali kuvvetli ve kişiyi yönlendirmemek için kullanılan soru çeşididir. Bazı Cevapların benzer kategorilere dahil edilememesi gibi güçlükleri vardır.