ADİ ŞİRKET


Results for "ADİ ŞİRKET"

Dictionary of Economics

ADİ ŞİRKET

(Dictionary of Economics) :
İki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, belirli bir ortaklık sözleşmesiyle kurdukları şirkettir. Adi şirketlerin hükmi kişilikleri, ünvanı ve ikametgahı bulunmamaktadır. Iflasa da tâbi değildirler. Ayrıca, adi şirketlerin ticaret siciline kaydedilmelerine gerek yoktur.