AHSEN


Results for "AHSEN"

Ottoman - Turkish Dictionary

AHSEN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
En güzel. Çok güzel.
Ottoman - Turkish Dictionary

AHŞEN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Pek sert şey. * Geçimsiz kimse.
Names Dictionary

AHSEN

(Names Dictionary) :
Erkek ismi.En güzel
Ottoman - Turkish Dictionary

AHSEN-İ TAKVİM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
En güzel kıvama koyma. * Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.(Envâ'-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün Esmâsına câmi' bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtını tartacak, tanıyacak cihâzata mâlik bir mu'cize-i Kudret ve bütün Esmâsının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i Arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddi ve mânevi rızkın hadsiz envâına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vâsıtası, şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i sâfiline düşer; bir zulm-ü azimi irtikâb eder. M.)
Islamic Glossary

AHSEN-İ TAKVÎM

(Islamic Glossary) :
En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Biz insanı ahsen-i takvîm üzere yarattık. (Tîn sûresi: 4)