ARİTMETİK ORTAMALAMA [İng. Arithmetic Mean]:


Results for "ARİTMETİK ORTAMALAMA [İng. Arithmetic Mean]:"

Sociological Dictionary

ARİTMETİK ORTAMALAMA [İng. Arithmetic Mean]:

(Sociological Dictionary) :
Bir serideki bütün ölçümlerin değerleri toplamının, o ölçümlerin sayısına bölünmesi ile bulunan değerdir. Aritmetik ortalama .. sembolüyle gösterilir.