ARSLA, Sadri Maksudi (1880-1957):


Results for "ARSLA, Sadri Maksudi (1880-1957):"

Sociological Dictionary

ARSLA, Sadri Maksudi (1880-1957):

(Sociological Dictionary) :
Kazan Hanlığının Taşsu köyünde doğdu. Daha 17 yaşındayken "Maişet" işimli romanı yazar. Medrese tahsilinden sonra Öğretmen Okulunu bitirir. 1901-1906 yıllar da Paris'de Hukuk tahsili yapar. Yahya Kemal, Yusuf akçura, Ahmet Ferit Tek ile Paris'de arkadaşlıkları olur. 1906'da Kazan'a döner. Gaspıralı İsmail'in Tercüman Gazetesi'nde yazıları çıkar. Kazan Türklerini temsilen seçime girer ve kazanır. Rus Parlamentosuna (Duma) girer. Adetâ bütün Türklüğün temsilcisiolur. Konuşmaları yankılar uyandırır. hakkında ölüm fermanı yayınlanınca Finlandiya'ya geçer. Paris ve Berlin'de ilmî çalışmalar yapar. Sorbon'a bağlı bir enstitüde "Türk Kavimler Tarihi" dersini verir. Profesör ünvanını alır. Daha sonra Cumhuriyetin ilânıyla Türkiye'ye gelir ve Türk Ocaklarında konferanslar verir. Atatürk'ün davetiyle kurulan Hukuk Mektebinde dersler vermeye başlar. (1925) Şebinkarahisar milletvekili seçilir. 1955'de ölümünden kısa bir süre önce, "Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları" kitabını bastırır.Bu eserde uzun yıllar süren ilmî çalışmalarının adeta sonuçlarını açıklar. Irk, milliyet, millet, milliyet duygusu konularını açıklık getirir.Tarihçi ve hukukçu olan Arsla'ın "İngiltere'ye Seyahat" (1909) "Hukuk Tarihi Dersleri" (1927), "Türk Dili İçin" (1930), "Orta asya Türk Devletleri" (1934), "Umumî Hukuk tarihi" (1941), "Hukuk Felsefesi Tarihi" (1946), "Türk Tarihi ve Hukuk" (1947), gibi eserleri vardır.