ARTAN MALİYET KOŞULLARI


Results for "ARTAN MALİYET KOŞULLARI"

Dictionary of Economics

ARTAN MALİYET KOŞULLARI

(Dictionary of Economics) :
Üretim faktörlerinden en az birinin arzının snırlı olması veya sözkonusu faktöre olan talebin artışı nedeniyle faktör fiyatının yükselmesidir.