ATIR


Results for "ATIR"

Ottoman - Turkish Dictionary

ATIR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı. * Kokuları seven kimse.
Ottoman - Turkish Dictionary

ATİRE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Receb ayında keferenin putları için boğazladıkları koyun ki, o puta "itrâ" derler.
Dictionary of Economics

ATIRI ARZ

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir piyasada, belirli bir fiyat düzeyinde üreticilerin satmaya hazır oldukları mal miktarının, tüketicilerin satın almaya hazır oldukları miktardan daha fazla olması sonucu ortaya çıkan durumdur. Aşırı arz durumunda, diğer şartlarda bir değişme olmamak şartıyla, üreticilerin satış fiyatlarını indirmesi ve talep miktarının artması ile belli bir süre sonra arz ve talebin eşitlenmesi beklenir.
Dictionary of Economics

ATIRI ISINMA

(Dictionary of Economics) :
Tam istihdam durumunda, gerçek kaynaklara olan talebin gittikçe artmakta olduğunu belirtir.
Dictionary of Economics

ATIRI TALEP

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir piyasada, belirli bir fiyat düzeyinde tüketicilerin almaya hazır oldukları mal miktarının, üreticilerin satmaya istekli oldukları miktardan daha fazla olması sonucu ortaya çıkan durumdur. Aşırı talep durumunda, diğer şartlarda bir değişme olmamak şartıyla, talep edilen mal miktarı ile arz edilen mal miktarı birbirine eşit oluncaya kadar yükselir. Aşırı talep, ülke ekonomisinde de toplam mal ve hizmet talebininarzı aşan kısmını ifade etmektedir.