AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ


Results for "AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ"

Dictionary of Economics

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

(Dictionary of Economics) :
OEEC adıyla bilinen ve 3 Nisan 1948de 16 ülke tarafından Pariste imzalanan bir anlaºmayla kurulan örgüt. Örgütün amacı, Avrupa Kalkınma Programı (Marshall Planı) çerçevesinde Avrupa ülkeleri ekonomilerini yeniden toparlama çabalarını koordinasyon içinde yürütmekti. Türkiyenin de kurucuları içinde bulunduğu OEECnin çeºitli işlevleri arasında, üye ülkeler arasındaki ticaret sınırlamalarını kaldırmaya yardımcı olmak, kıt kaynakları paylaştırmak ve ortak ekonomik çıkarlarla ilgili konularda düzenli bir danışmanlık hizmeti kurmak da vardı. 1961de OEECnin yerini, ABD ve Kanada gibi Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) aldı. (Ayrıca bk. Marshall Planı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
Dictionary of Economics

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

(Dictionary of Economics) :
ABD'nın desteği ile kurulup, 1947-60 yılları arasında faaliyet göstermiş bir kuruluştur. OECC, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıma uğramış B. Avrupa ülkelerinin ekonomilerini canlandırmak , ABD tarafından sağlanan fonların etkin bir biçimde dağıtımını gerçekleştirmek ve bu ülkeler arasında ticari ödemeleri kolaylaştırarak genişletmek amacı ile kurulmuştur. Bu örgüt (OECC), OECD'nin öncü kuruluşu olarak kabul edilebilir.