AVRUPA PARA SİSTEMİ


Results for "AVRUPA PARA SİSTEMİ"

Dictionary of Economics

AVRUPA PARA SİSTEMİ

(Dictionary of Economics) :
1979 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerinin gerçekleştirdikleri para sistemidir. Kısaca EMS olarak anılır. Avrupa para sisteminin amaçları istikrarlı bir para alanı yaratmak ve AET kapsamında tek bir para biriminin kullanımını sağlamaktır.Sisteme katılan ülkelerin paraları üzerinde anlaşmaya varılan kurun yüzde + 2.5 marjı içinde tutulur ve daha büyük farkların oluşmasını önlemek için ulusal düzeyde müdahale yapılması gerekir. Ancak bu sistem içinde İtalyan liretinin yüzde + 6lık marj içinde dalgalanmasına izin verilmiştir.
Dictionary of Economics

AVRUPA PARA SİSTEMİ

(Dictionary of Economics) :
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin, aralarında parasal bir birlik kurmak amacıyla 1979 yılında gerçekleştirdikleri para sistemi, EMS adıyla da anılır. Topluluk üyesi ülkeler böyle bir sistem ile kur dalgalanmalarının önlenmesini, üye ülkeler arasında iktisat politikalarının daha kolay uyumlaştırılmasını ve fiyat düzeyinde istikrar sağlanmasını öngörmüşlerdir. Bunların gerçekleştirilmesi için ise sisteme, üye ülkeler arasında ortak bir para ve hesap birimiyle bağlantı kurulması ve bu ülkelere kaynak sağlanması için Avrupa Fonu'nun oluşturulması görevleri verilmiştir.