AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ


Results for "AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ"

Dictionary of Economics

AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ

(Dictionary of Economics) :
1979 yılında İngiltere, Norveç, İsveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz ve İsviçre tarafından kurulmuştur. Kısaca EFTA olarak bilinir. 1961 yılında Finlandiya, 1970 yılında İzlanda EFTAya katılmıştır. Danimarka ve İngiltere 1973de, Portekiz ise 1985 yılında EFTAdan ayrılarak AETye katılmıştır.EFTA ülkeleri kendi aralarındaki ticarette gümrük vergileri, kotaları ve diğer ticareti kısıtlayıcı önlemleri kaldırmışlardır. Ancak tarımsal ürünlerde ticaret kısıtlamaları varlığını sürdürmektedir. EFTA ülkeleri birlik dışı ülkelere karşı kendi dış ticaret politikalarını bağımsız biçimde uygulamaya koymaktadırlar.EFTA AETye göre daha az ilerleme göstermiº bir iktisadi bütünleşme biçimidir. AETnin günümüzde iktisadi birleºme yönünden başarılı olması EFTAnın önemini azaltmıştır.
Dictionary of Economics

AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ

(Dictionary of Economics) :
İngiltere, Norveç, İsveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz ve Avusturya'nın 1959 yılında kurduğu birlik, üye ülkeler arasında bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasını amaçlamıştır. Bu ülkeler kendi arasında yapttıkları ticarette ithalat tarifelerini kaldırmışlar, üçüncü ülkelere karşı da, her üye ülke kendi tarifesini korumuştur.